مطالب مرتبط:

در مدارس غزنى از سوى طالبان تروريستان تربيه مى شوند

عبدالکريم متين والى غزنى، در يک نشست خبرى گفت که در مدارس مناطق تحت تصرف طالبان مسلح، تروريست ها تربيه مى شوند.

مطالب اخیر