مطالب مرتبط:

ترورِ نافرجام والی و شاروال زابل

روزگذشته والی و شاروال زابل درمسیر شاهراه زابل- کندهار ازسوی افرادمسلح مورد حمله مسلحانه قرارگرفتند…

مطالب اخیر