مطالب مرتبط:

اعضای قلب آسیا خواستار عدم اخراج پیش از موعد مهاجرین افغانستان شدند

کشورهای شرکت کننده در نشست قلب آسیا از کشور‌های میزبان مهاجرین افغانستان خواستند از اخراج مهاجرین تا زمانیکه شرایط مهیای بازگشت برای آنها فراهم نشده، خودداری کنند.

مطالب اخیر