مطالب مرتبط:

کاروان ورزشی افغانستان برای شرکت در المپیک ریو راهی برزیل شد

محمد ظاهر اغبر، رییس کمیته ملی المپیک افغانستان از اعزام کاروان ورزشی افغانستان برای شرکت در المپیک ۲۰۱۶ ریو خبر داد

مطالب اخیر