مطالب مرتبط:

آغاز عملیات زمینی و هوایی در اطراف شهر کندز و ایجاد کمربند جدید امنیتی

شیرعزیز کامه وال فرمانده زون 808 سپین زر در شمال شرق افغانستان می گوید که عملیات مشترک زمینی و هوایی در روستا های زرخرید، علی خیلی، شوره خاک و باغ شرکت در اطراف شهر کندز بامداد دیروز آغاز شده و در یک روز گذشته در جریان این عملیات 11 مخالف مسلح دولت کشته شده و هفت تن دیگر آنان زخمی شده اند.

مطالب اخیر