مطالب مرتبط:

ارگ ادعای داشتن ۲۰۰ مشاور رئیس جمهور را رد کرد

ریاست جمهوری افغانستان ادعای شماری از اعضای ولسی جرگه را رد می‎کنند که گفته‎اند رئیس جمهور بیشتر از دوصد مشاور دارد. ارگ می‎گوید، بر اساس فقره سیزدهم ماده ۶۳ قانون اساسی، رئیس جمهور د...

مطالب اخیر