مطالب مرتبط:

شورای ولايتی كندز‌مسوولان امنيتی اين ولايت را متهم به غفلت وظيفوی می‌كند

اعضای شورای ولایتی کندز، مسوولان امنیتی در این ولایت را به غفلت در برابر اوضاع امنیتی متهم می‌کنند و می‌گویند روز به روز اوضاع امنیتی در این ولایت به وخامت می‌گرایید اما مسوولان امنیتی در بخش تامین امنیت بی پروایی می‌کنند

مطالب اخیر