مطالب مرتبط:

مهربان: وزارت صحت خواهان محو بیماری پولیو است

وزارت صحت عامه افغانستان می گوید، این وزارت می خواهد که بیماری پولیو تا پایان سال روان در کشور کاملاً محو گردد عبدالمالک مهربان مسئول ریاست طب وقایه وی این وزارت امروز به رادی

مطالب اخیر