مطالب مرتبط:

واکنش ریاست جمهوری به انفجار خونین در شهر کابل

ریاست جمهوری کشور به انفجار خونین و تروریستی در میان مظاهره کنندگان در شهر کابل واکنش نشان داده و آن را به شدت محکوم کرده است

مطالب اخیر