مطالب مرتبط:

افغانستان و هند برای ایجاد دهلیز هوایی میان دو کشور به توافق رسیدند

رییس جمهور غنی در این نشست گفت که هدف از این کار، استفاده مردم دو کشور از امکانات یکدیگر است.

مطالب اخیر