مطالب مرتبط:

امضای قرار داد ساخت 9 پروژه به ارزش 747.9 میلیون افغانی توسط وزارت فواید عامه

پیام آفتاب: قرار داد ساخت 9 پروژه به ارزش 747.9 میلیون افغانی بین وزارت فواید عامه و شرکت های ساختمانی مختلف به امضا رسید.

مطالب اخیر