مطالب مرتبط:

وقوع انفجار در میان مظاهره کننده گان در کابل

حدود ساعت ۲۳۰ پس از چاشت امروز یک انفجار در بین تظاهرکننده‌گان به رهبری جنبش روشنایی در کابل رخ داد

مطالب اخیر