مطالب مرتبط:

فراخبر: نگرانی حمایت قاطع از توانمندی گروه های هراس …

فرمانده ماموریت حمایت قاطع درافغانستان از پشتیبانی روسیه، ایران و پاکستان از بهر توانمند سازی گروه های جنگجو و هراس افگن درافغانستان ابرازنگرانی می کند.

مطالب اخیر