مطالب مرتبط:

انفجار در محل همایش معترضان جنبش روشنایی در کابل

خبرنگاران از محل تظاهرات جنبش روشنایی در غرب کابل از وقوع انفجار خبر داده اند یک استاد دانشگاه از نزدیک محل انفجار به بی‌بی‌سی گفته که سه انفجار ناشی از بمبگذاری انتحاری واقع شده که جان حدود سی نفر را گرفته است

مطالب اخیر