مطالب مرتبط:

کاروان ورزشی افغانستان عازم برزیل شد

رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان اعلام‌کرد که کاروان ورزشی افغانستان شامل یک دونده زن، یک دونده مرد و یک جودوکار امروز عازم برزیل شد ورزشکاران افغانستان در بازی‌های مقدماتی المپیک موفق به راهیابی نشدند و به این کشور سهمیه افتخاری درالمپیک داده شده‌ است

مطالب اخیر