مطالب مرتبط:

انفجار بمب جنبش روشنایی را خونین کرد/انقال زخمی‌ها به بیمارستان استقلال/10 کشته آمار اولیه

تظاهرات جنبش روشنایی که از صبح امروز با حضور هزاران نفر از مردم معترض به سمت میدان دهمزنگ کابل در حال حرکت بود، با وقوع انفجاری به خاک و خون کشیده شد

مطالب اخیر