مطالب مرتبط:

انفجار در بین تظاهرات کنندگان جنبش روشنایی / تعداد زخمی‌ها و کشته شدگان هنوز مشخص نیست

پیام آفتاب وقوع سه انفجار دربین تظاهرات کنندگان جنبش روشنایی تعداد زیادی از تظاهرات کنندگان را کشته و زخمی ساخت

مطالب اخیر