مطالب مرتبط:

کودتایی ترکیه و کاسه‌های داغ تر از آش در افغانستان / ضیا دانش

پیام آفتاب طی دو سه روز گذشته کودتایی نا فرجام در ترکیه اکثریت قریب به اتفاق پست کاربران شبکه‌های اجتماعی و نیز تحلیل رسانه‌های ارتباط جمعی افغانستان را به خود اختصاص داده است؛ از گزارش‌های لحظه به لحظه، تحلیل‌های عجیب و غریب گرفته تا واکنش‌های شتاب زده

مطالب اخیر