مطالب مرتبط:

رکورد سفر با بالون به دور دنیا شکسته شد

فیودور کونیوخوف که پرواز خود را ۲۲ سرطان از غرب استرالیا آغاز کرده بود بعد از ۱۱ روز به سفر خود به دور دنیا پایان داد

مطالب اخیر