مطالب مرتبط:

مبارزه با فساد در سایه بازی‎های سیاسی

هفته‎ گذشته دست‎کم کارمند شاروالی کابل به اتهام فساد اداری ممنوع‎الخروج اعلام شد پس از آن نیز، یک کارمند عالی‎رتبه وزارت مهاجران و عودت کنندگان به اتهام اخذ هزار افغانی رشوه بازداشت شد

مطالب اخیر