مطالب مرتبط:

ورزشكاران افغانستاني رهسپار المپيك 2016

دو دونده و يك جودو كار همراه با دو مربي و يك ناظر به نمايندگي از افغانستان براي شركت در بازي هاي المپيك برزيل صبح امروز رهسپار ريو شدند

مطالب اخیر