مطالب مرتبط:

ورزشکاران افغانستانی رهسپار المپیک 2016

دو دونده و یک جودو کار همراه با دو مربی و یک ناظر به نمایندگی از افغانستان برای شرکت در بازی های المپیک برزیل صبح امروز رهسپار ریو شدند

مطالب اخیر