مطالب مرتبط:

جدیدترین مجموعه شعر «صالح‌محمد خلیق» منتشر شد

مجموعه شعری «سرنوشتی دیگر» تألیف «صالح‌محمد خلیق» شاعر و نویسنده افغانستانی وارد بازار کتاب این کشور شد.

مطالب اخیر