مطالب مرتبط:

جامعه ناآگاه از حقوق افراد دارای معلولیت

راه مدنیت نوشت: سوم دسامبر روز جهانی اشخاص داری معلولیت است، این روز همه ساله در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود.

مطالب اخیر