مطالب مرتبط:

تودی خبری: بررسی ششمین نشست کشورهای قلب آسیا

وزارت امور خارجه این نشست را برای بررسی مشکلات مشترک منطقه یی و مبارزه با هراس افگنی بسیار مهم می داند.

مطالب اخیر