مطالب مرتبط:

انتقادها از خاموشی حکومت در بارۀ اختلاف‌ها میان …

A number of analysts on Saturday criticized what they called the silence of government over the issue between the First Vice President Abdul Rashid Dostum and former Jawzjan governor Ahmad Eshchi.

مطالب اخیر