مطالب مرتبط:

ولسی جرگه: تبلیغ از طریق برخی مساجد به نفع داعش به ضرر نظام است

تبلیغ برخی علما به نفع گروه داعش در برخی از مساجد و سوء استفاده از مضامین ثقافت اسلامی در پوهنتون ها نگرانی اعضای ولسی جرگه را برانگیخته و آنان تأکید می کنند که ادامه چنین وضعیت ب...

مطالب اخیر