مطالب مرتبط:

وزیر زراعت افغانستان نقش زنان را در رشد زراعت مهم خواند

مقامات افغان با در نظر داشت شرایط کنونی افغانستان رشد زراعت را در تقویت اقتصاد و تأمین صلح و ثبات در کشور کوتاه ترین راه عنوان کرده می گویند که زنان در این بخش مهمترین نقش را دارند. ...

مطالب اخیر