مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی پس از سفر رسمی به امارات متحده عربی، به منظور اشتراک در کنفرانس قلب آسیا، عازم کشور هند گردید

مطالب اخیر