مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی پس از سفر رسمی به امارات متحده عربی، به منظور اشتراک در کنفرانس قلب آسیا، عازم کشور هند گردید

(Visited 8 times, 1 visits today)

مطالب اخیر