مطالب مرتبط:

افغانستان و تغییر رویکرد از وابستگی خارجی به تولید داخلی

زلمی استانکزی نوشت برخی افغانستانی‌ها پس از سال‌ها همکاری با کشورهای غربی و منطقه‌ای مانند پاکستان، عربستان سعودی و حاشیه خلیج فارس به فکر قطع همکاری و استفاده از ظرفیت‌های مالی و فکری داخلی هستند

مطالب اخیر