مطالب مرتبط:

در ادامه تظاهرات جنبش روشنایی راه های منتهی به ارگ مسدود شده است

در ادامه تظاهرات جبش روشنایی که امروز صبح آغاز شد هزاران تن از شهروندان کابل به جاده ها ریختند و مخالفت شان را با تصمیم دولت مبنی به انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت از مسیر سالنگ ابراز کردند

مطالب اخیر