مطالب مرتبط:

فساد و ضعف رهبری، بزرگ ترین چالش نیروهای امنیتی افغان است

پیام آفتاب: فرمانده عمومی نیروهای خارجی در افغانستان موجودیت فساد اداری و ضعف در رهبری را بزرگترین چالش برای نیروهای امنیتی افغانستان عنوان کرده است.

مطالب اخیر