مطالب مرتبط:

والی هلمند برای جلوگیری از غصب زمین خواهان همکاری شد

والی هلمند از باشنده های این ولایت می خواهد که در زمینه جلوگیری از غصب زمین در هلمند همکاری کنند. حیات الله حیات این خواست را در حالی مطرح می کند که یک هیئت دولتی از کابل به هلمند آمد...

مطالب اخیر