مطالب مرتبط:

حمله ی ناکام طالبان بر یک قرارگاه نظامی در هرات

در پی درگیری سنگین نیروهای دولتی با گروهی از مهاجمان بریک کمپ نظامی در ولسوالی شیندند ولايت هرات تلفاتی بر مهاجمان وارد آمد.

مطالب اخیر