مطالب مرتبط:

سوارز: نگران تمدید قرارداد با بارسا نیستم

پس از تمدید قرارداد نیمار با بارسلونا، بسیاری معتقدند که تمدید با سوارز نیز باید در دستور کار مدیران

مطالب اخیر