مطالب مرتبط:

۴۰۰ زندانی حزب اسلامی هفته پیش‌رو آزاد می‌شوند

در میان این زندانیان که قرار است رها شوند، شماری از زندانیان طالب، قاچاقبران مواد مخدر و متهمان به جرم‌های جنایی نیز شامل اند .

مطالب اخیر