مطالب مرتبط:

«نی» خواستار معذرت خواهی رئیس جمهور از رسانه ها گردید

پیام آفتاب: دفتر نی، نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان از رئیس جمهور خواسته است تا از رسانه‌های افغانستان معذرت خواهی کند.

مطالب اخیر