مطالب مرتبط:

گفتگو میان افغانستان و پاکستان جریان دارد

سه شنبه هفته جاری افغانستان و پاکستان روی یک میکانیزم نظارت بر رفت و آمد در دو سوی خط فرضی دیورند در کابل با هم صحبت خواهند کرد

مطالب اخیر