مطالب مرتبط:

گزارش تصویری راه‌پیمایی شهروندان کابل روی مسیر …

شمار بزرگی از شهریان صبح روز شنبه دست به راه‌پیمایی زدند و یک بار دیگر از حکومت خواستند تا برق وارداتی ۵۰۰ کیلوولت از ترکمنستان را از راه بامیان انتقال دهد

مطالب اخیر