مطالب مرتبط:

طرح ایجاد دولت وحدت ملی در افغانستان ناکام بوده است

یک عضو پیشین مجلس نمایندگان آمریکا با انتقاد از کارکرد دولت افغانستان اظهار داشت که طرح ایجاد دولت وحدت ملی در افغانستان ناکام بوده است

مطالب اخیر