مطالب مرتبط:

1000 مدرسه در افغانستان به علت ناامنی تعطیل است

وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان باعث تعطیلی شمار زیادی از مدارس این کشور شده است.

مطالب اخیر