مطالب مرتبط:

پیشنهاد چین برای مذاکرات سه جانبه اقتصادی میان پکن، کابل و اسلام آباد

معاون وزیر خارجۀ جمهوری چین پیشنهاد کرد که مذاکرات سه جانبه چین، افغانستان و پاکستان در خصوص دهلیزهای اقتصادی و همکاری ها و نیز خط آهن پیشاور، کابل و کویته آغاز شود.

مطالب اخیر