مطالب مرتبط:

کمک های دولتی به ده ها کشاورز ولایت فراه

پیام آفتاب: برای ۶۰ تن از کشاورزان ولایت فراه مقداری کود کیمیایی و ابزار کشاورزی توزیع شد.

مطالب اخیر