مطالب مرتبط:

دولت به ده‌ها کشاورز در فراه کمک کرد

برای ۶۰ تن از کشاورزان ولایت فراه مقداری کود کیمیایی و ابزار کشاورزی توزیع شد. ناصر مهری، سخنگوی والی فراه به جمهورنیوز گفت: این مقدار کمک از سوی "CRTSA" یا موسسه هماهنگی و توسعه اقتصادی افغانستان برای ۶۰ تن از دهقانان توزیع شده است.

مطالب اخیر