مطالب مرتبط:

خشونت زنان علیه مردان در بلخ افزایش یافته است

مسئولان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال کشور می گویند که خشونت زنان علیه مردان در ولایت بلخ افزایش یافته است خماری حیدری مسئول بخش ساحوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت

مطالب اخیر