مطالب مرتبط:

برای 60 تن از دهقانان فراه مواد لازم کشاورزی توزیع شد

برای ۶۰ تن از دهقانان فراه، تخم‌های بذری اصلاح شده، کود کیمیاوی و ابزار کار توزیع گردید.

مطالب اخیر