مطالب مرتبط:

90درصد تریاک جهان در هلمند و مقابل چشمان نظامیان آمریکایی تولید می‌شود

زلمی زابلی با بیان اینکه هم اکنون درصد نیروهای آمریکایی در هلمند قرار دارند اما درصد تریاک دنیا هم از همان هلمند تولید می‌شود، گفت آمریکا و انگلیس بر خلاف ادعای مبارزه با مواد مخدر در تقویت و ازیاد آن در افغانستان کار می‌کنند

مطالب اخیر