مطالب مرتبط:

زین یو: افغانستان برای کمربند اقتصادی چین ارزش حیاتی دارد

چین می گوید، افغانستان برای کمربند اقتصادی چین، ارزش حیاتی دارد. این نکته را کانگ زین یو معین وزارت خارجۀ چین در جریان ملاقات با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل ابراز کرده است. بر اسا...

مطالب اخیر