مطالب مرتبط:

از بودجه ملی وجه المعامله و اهرم فشار نسازیم

سر مقاله: بودجه سال 1396 به ولسي جرگه فرستاده شده است. اما بودجه ملي هر ساله براي تصويب در پارلمان با مشکلات و جنجال هايي روبرو است. امسال علاوه بر مشکلات سال هاي گذشته، با جنجال هاي جديدي نير روبرو است. پس از استيضاح...

مطالب اخیر