مطالب مرتبط:

چرا زنان و دختران فعال افغان از خشونت علیه زنان شکایت دارند؟

کمپاین شانزده روزه محو خشونت علیه زنان در افغانستان امروز ( پنجشنبه) وارد هشتمین روزش شد. زنان و دختران فعال در بخش‎های مختلف از خشونت علیه زنان شکایت دارند. خالده پوپل زی، مدیر تیم مل...

مطالب اخیر